WARTAdirect
           

 

  Ubezpieczenia komunikacyjne

OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

AC(AutoCasco)

Elastyczna oferta ubezpieczenia pojazdu na wypadek kolizji, działania żywiołów lub kradzieży w kilku wariantach.

NNW

Ubezpieczenie NNW to finansowe wsparcie dla kierowcy i pasażerów pojazdu w razie wypadku komunikacyjnego.

Warta Moto Assistance

Elastyczna oferta ubezpieczenia pomocy w razie wypadku lub awarii pojazdu. Pomoc drogowa i holowanie nawet bez limitów kilometrów.

Warta Auto Szyby

Pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej lub stłuczonej szyby bez utraty zniżek z AC.
Jest to opcja dodatkowa

Warta Opony

Zorganizowanie naprawy lub pokrycie kosztów wymiany przedziurawionej opony.
Jest to opcja dodatkowa

W dziale Przydatne informacje znajdziesz więcej wiadomości na temat ubezpieczeń obowiązkowych.

  Ubezpieczenia mieszkaniowe i OC prywatne

Warta Dom

Elastyczna oferta ubezpieczenia mienia dla posiadaczy mieszkania lub domu jednorodzinnego (także letniskowego).
Zawiera także OC w życiu prywatnym oraz inne opcje dodatkowe.

Warta Dom Komfort

Ubezpieczenie mieszkania lub domu w formule "od wszystkich ryzyk", gwarantujące szeroką ochronę od żywiołów i kradzieży.
Zawiera także OC w życiu prywatnym oraz inne opcje dodatkowe.

OC w życiu prywatnym

Oferta dla tych, którzy nie chcą ubezpieczać mieszkania / domu, ale chcą mieć ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

  Ubezpieczenia podróżne i sportowe

Warta Travel Plus

Elastyczna ochrona dla pojedynczych osob i całych rodzin podczas wyjazdu turystycznego.

Warta Bussiness Travel

Dedykowana dla firm ochrona w trakcie wyjazdów i podróży służbowych pracowników.

NNW Warta Pomoc w Wypadku

Ubezpieczenie rekompensujące szkody osobowe wynikłe z nieszczęśliwego wypadku w życiu codziennym lub w trakcie uprawiania sportów.

Ubezpieczenie jachtów

Ubezpieczenie obejmuje OC armatora, casco jednostki pływającej oraz rzeczy osobistych załogi.

  Ubezpieczenia rolne

OC rolne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie mienia

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia dobrowolne

Rozszerzenie ubezpieczeń obowiązkowych dla mienia, OC w życiu prywatnym, NNW, Assistance.

  Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw

Warta Ekstrabiznes Plus

Kompleksowa oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych lub wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ładunków w transporcie, OC z tytułu prowadzonej działalności, NNW, Assistace.

  Ubezpieczenia dla organizacji, firm i dużych przedsiębiorstw

Ubezpieczenie mienia

Dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności ubezpieczenie majątku firmy od zdarzeń losowych lub wszystkich ryzyk, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk. Dedykowane głównie dla firm produkcyjnych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie obejmuje ochroną zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby, gdyby prowadzona przez niego ubezpieczona działalność nie została zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia.

Ubezpieczenia CAR/EAR

Ubezpieczenia budowlano-montażowe dedykowane dla obiektów w trakcie budowie lub konstrukcji w trakcie montażu.

Ubezpieczenie ładunków w transpocie (Cargo)

Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku (transportem zawodowym lub własnym) powstałe wskutek określonych zdarzeń, podczas przewozu krajowego i międzynarodowego.

Ubezpieczenie OC operatora transportowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, a także dla przewozów kabotażowych oraz spedytora.

Ubezpieczenia finansowe

Oferta obejmuje gwarancje kontraktowe (przetargowe/wadialne, należytego wykonania, zwrotu zaliczki, właściwego usunięcia wad), długu celnego, kaucyjne.

Ubezpieczenia morskie

Gama produktów dedykowanych właścicielom i użytkownikom wszelkich jednostek pływających - morskich, śródlądowych.

Ubezpieczenia lotnicze

Oferta dla właścicieli statków powietrznych, obejmująca aerocasco, OC użytkowników i przewoźnika lotniczego, NNW załóg.

Ubezpieczenia kolejowe

Oferta obejmuje casco taboru kolejowego, a także ubezpieczenie kontenerów.

Ubezpieczenia OC zawodowe

Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla: doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, biur rachunkowych, architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferta ubezpieczeń flotowych dla przedsiębiorców, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia flotę co najmniej 5 pojazdów.

Ubezpieczenia życia i zdrowia pracowników

Oferta obejmuje NNW Warta Pomoc w Wypadku - wariant Firma oraz Warta Bussiness Travel.


Wszystkie informacje zawarte na tej stronie majš charakter informacyjny i jako takie nie stanowiš oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC.

Kontakt: Jacek Pielgrzym, tel. 503 620 251, e-mail: jpielgrzym@wp.pl

Copyright © 2002-2017 J.P.