WARTAdirect
           

OC KOMUNIKACYJNE - Sumy gwarancyjne

Sumy gwarancyjne to maksymalne kwoty, do wysokości których Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Ustalone są one przez Ustawodawcę i w zależności od rodzaju szkody stanowią one równowartość:

  • 5.000.000 EUR na jedno zdarzenie w przypadku szkód na osobie,
  • 1.000.000 EUR na jedno zdarzenie w przypadku szkód w mieniu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152) z późniejszymi zmianami.


Wszystkie informacje zawarte na tej stronie majš charakter informacyjny i jako takie nie stanowiš oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC.

Kontakt: Jacek Pielgrzym, tel. 503 620 251, e-mail: jpielgrzym@wp.pl

Copyright © 2002-2017 J.P.